REZBARENJE DRVETA
    24400 Senta, Čuka Zoltana 14

 
    Vl. Santo Đula
 
    Tel: 024 813 243
    Mob: 065 23 24 425
 
    E-mail: rezbarenje@gmail.com
    Web: www.rezbarenje.backabanat.com

 
  
    Delatnost:
     
     - obrada drveta rezbarenjem i struganjem
     - izrada ukrasnih predmeta od drveta
     - izrada manjeg komadnog nameštaja (police, stočići, držači za ključeve...)
     - ukrasna drvena ambalaža za flaširanu rakiju i vino
     - dečije drvene igračke